• Dynamo

    Dynamo is een Moodle plugin waarmee je peer-evaluaties kan organiseren in een groep. Elke deelnemer wordt gevraagd de andere leden van zijn of haar leergroep te evalueren op verschillende dimensies (verantwoordelijkheid, deskundigheid, houding, enz.), en zichzelf te evalueren. Deze evaluaties worden vervolgens verwerkt

    • om docenten indicatoren te verschaffen waarmee zij in één oogopslag kunnen vaststellen welke groepen in moeilijkheden verkeren en welke dimensies van samenwerking moeten worden aangepakt.
    • op basis van zelf- en peerevaluaties de potentiële conflicten en de mate van betrokkenheid van elk lid in een groep objectiveren. 
    • docenten tastbare informatie verstrekken, verankerd in beoordelingen van deelnemers, om met hen eventuele problemen in hun groep in de loop van het werk te bespreken. 
    • leraren, op basis van diezelfde beoordelingen, de mogelijkheid bieden het collectieve werk te wegen met een individueel cijfer dat de bijdrage van elke leerling weergeeft, op basis van de gevalideerde NIWF-implicatie-indicator.